Aktuálne

Zo života školy ...

slide01.jpg slide02.jpg slide03.jpg

 

 

alf2

taska

 

Blahoželáme k meninám

Dnes : Natália
Zajtra : Eliška
 

Výchovný poradca

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

Výchovny poradca : Mgr. Zuzana Kišová

E-mailová adresa: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Aprobácia: učitelštvo pre primárne vzdelávanie + špeciálny pedagóg

Konzultačné hodiny : podľa potreby

 

Plán práce výchovného poradcu je zameraný na aktivity humanizácie vzťahu učiteľ – žiak, zvýšenie právneho vedomia žiakov, karierového poradenstva a prevencie pred nezamestnanosťou absolventov školy.

Plán práce je vymedzený na tieto základné činnosti:

  • poradenská činnosť - poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu deti a mládeže,
  • konzultačná činnosť - zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných a možnostiach voľby povolania,
  • koordinačná činnosť – zameraná na prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom.

Počas celého školského roka hlavný dôraz bude kladený na konzultácie s:

  • triednymi učiteľmi pri hľadaní a odstraňovaní problémov v triednych kolektívoch
  • rodičmi žiakov, ktorí majú problémy s prospechom a so správaním
  • žiakmi so ŠVP a vyučujúcimi týchto žiakov
  • žiakmi, ktorí dosahujú veľmi dobré výchovno – vyučovacie výsledky a žiakov ktorí sú talentovaní

 

Dôležité termíny: