Aktuálne

Zo života školy ...

slide01.jpg slide02.jpg slide03.jpg

 

 

alf2

taska

 

Blahoželáme k meninám

Dnes : Eliška
Zajtra : Brigita
 

Rada školy

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

Rada školy, je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov a rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a školského zariadenia.

Členmi rady školy sú 4 zvolení zástupcovia rodičov, 2 zvolení pedagogickí zamestnanci, 1 zvolený nepedagogický zamestnanec, 4 delegovaní zástupcovia obecného zastupiteľstva .

 

Členovia Rady školy :

Predseda: Mgr. Mária Ďurkovičová

Podpredseda : Juraj Rešetár

Pedagogický zástupca: Kristína Chmelnická

Nepedagogický zástupca : Mariana Štefanová

 

rodičia:

M.A. Jana Uporská

Bc. Adriana Mrázová

Štefánia Lapšanská

Ing. Alžbeta Zlatnická

 

poslanci OcÚ:

Ing. Jaroslav Bajužik

Marián Takáč

Miroslav Gaži