Aktuálne

Zo života školy ...

slide01.jpg slide02.jpg slide03.jpg

 

 

alf2

taska

 

Blahoželáme k meninám

Dnes : Eliška
Zajtra : Brigita
 

Zmluvy

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

 

Rok 2020 / 2021

Dátum:             Zmluvná strana         Predmet zmluvy

10.12.2020          KOMENSKY,s.r.o          Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb

15.12.2020          Východoslovenská

                          energetika a.s             Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

04.01.2021          CONTAX EKO,s.r.o.      Zmluva o odber a zneškodňovaní ...

 

Rok 2019 / 2020

Dátum:             Zmluvná strana         Predmet zmluvy

27.01.2020         inoggy Slovensko s.r.o.   Zmluva o združenej dodávke plynu

10.01.2020         Czábocky Ján                Zber a preprava vedľ.živočíš.produktov

28.09.2019         ÚPSVaR TV                   Dohoda o poskytovaní finančných prostr........

01.09.2019         SZUŠ Bačkov                 Zmluva o nájme nebytových priestorov

28.08.2019         MPC Bratislava             Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii...

 

 

Rok 2018 / 2019

Dátum:             Zmluvná strana         Predmet zmluvy

18.01.2019         Czáboczky Ján               Zmluva - 2019 kuchynský odpad

08.01.2019         SM - CONSULT,s.r.o.      Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva

03.12.2018         Slovenská sporiteľňa       Zmluva o Elektronickej službe Business 24 

08.11.2018          ZŠ s MŠ Čerhov             Zmluva o nájme nebyt. priestorov

26.09.2018          MPC Bratislava              Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku

15.09.2018          VVS Košice                   Dodávka vody

01.09.2018          VVS Košice                   Realizácia kanalizačnej prípojky

01.09.2018          ZŠ s MŠ Čerhov             Prenájom nebytových priestorov

01.09.2018          Cimbaľák s.r.o                Predaj mäsa a mäs. výrobkov

 

Rok 2017 / 2018

Dátum:             Zmluvná strana         Predmet zmluvy

25.05.2018          KOMENSKY,s.r.o.          Úprava práv a povinností

24.05.2018          Telecom                        Dodatok k zmluve

18.05.2018          Interaktívna škola           Úprava práv a povinností

10.05.2018          MPC - BA                     Dodávka did. prostriedkov

22.02.2018          Osobnyudaj.sk              Úprava postupu,práv a povinností

02.02.2018          Coop Jednota                 Dodávka tovaru

04.09.2017          Bidfood Slovakia             Dodávka tovaru

01.09.2017          Ematrade s.r.o                Školské ovocie

01.09.2017          HO-PE family                 Dodávka tovaru

23.08.2017          Cimbaľák s.r.o                Predaj mäsa

10.08.2017          Obec Čerhov -obchod      Dodávka tovaru

 

 

Rok 2017

Dátum:             Zmluvná strana         Predmet zmluvy

26.01.2017           MPC ŠOV ZŠ                Zmluva o vzájomnej spolupráci....

23.01.2017           SKI PARK, s.r.o             Zmluva o dodávke prác a služieb

17.01.2017           Innogy Slovensko           Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

 

Rok 2016

Dátum:             Zmluvná strana        Predmet zmluvy

19.12.2016          Avalon IT s.r.o.               Zmluva o poskytovaní služby

17.10.2016          Slovak Telecom, a.s       Dodatok k zmluve

10.10.2016          ZŠ s MŠ Čerhov            Zmluva o nájme nebytových priestorov

02.09.2016          Milk - agro spol.s.r.o      Dodávka tovaru

13.09.2016          COOP Jednota              Dodávka tovaru

20.04.2016          ZP Dôvera                     Zmluva o elektronickej komunikácii

01.04.2016          ÚPSVaR                       Dohoda

02.02.2016          KOMENSKY,s.r.o           Dodatok č.1 k Zmluve o poskyt. služieb

15.01.2016          SKI PAR K s.r.o             Lyžiarsky výcvik žiakov

11.01.2016          Obec Malá Tŕňa             Zmluva o dodávke stravy 

 

Rok 2015

Dátum:            Zmluvná strana        Predmet zmluvy

22.12.2015          ROOFS s.r.o               Oprava priestorov WC

21.09.2015          A.O.D.Trade s.r.o         Dodávka šk. ovocia

10.09.2015          PeDe Trade s.r.o          Sponzorská zmluva

23.02.2015          PASTEL                      Rámcová dohoda

20.02.2015          REMPO                      Rámcová dohoda o dodávaní tovaru

 

 

Rok 2014

Dátum:              Zmluvná strana               Predmet zmluvy

28.12.2014         Ing. Vladimír Tkáč             Zmluva o vykonávaní niekt. činnosti prac. zdravotnej služby

19.12.2014         DAFFER spol.s r.o            Rámcová kúpna zmluva o dodávke tovaru

28.11.2014         SM - CONSULT,s.r.o         Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva 

21.10.2014         Czáboczky Ján                 Zmluva o odbere a preprave biolog.odpadu

06.08.2014         RWE                               Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu      

24.06.2014         MPC Prešov                     Dodatok k zmluve

 

ROK 2013   

Dátum:              Zmluvná strana               Predmet zmluvy

17.01.2013         VVS                                 Zmluva o dodávke vody