Aktuálne

Zo života školy ...

slide01.jpg slide02.jpg slide03.jpg

 

 

alf2

taska

 

Blahoželáme k meninám

Dnes : Eliška
Zajtra : Brigita
 

História materskej školy

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

MŠ v obci Čerhov bola vybudovaná v akcii „Z” a odovzdaná do prevádzky v r. 1978 s celodennou starostlivosťou. MŠ navštevovalo 40 – 45 detí od roku 1980 – 1989 v dvoch skupinách. Staršie deti boli v priestoroch starej budovy , mladšie v novopostavenej budove MŠ.

Riaditeľkou MŠ bola P. Kurucová od roku 1980 – 1990.

Ped. pracovníci: A. Tomová, N. Gergeľová, M. Horňáková.

Prevádzka v MŠ bola od 7,00 – 17,00 hod.

Vedúcou ŠJ bola od roku 1985 – 1993 p. M. Garberová. V školskom roku 1988 – 1989 sa znížil počet detí, p. uč. A. Tomová odišla do ZŠ V. Tŕňa.

Od šk. roku 1989 bola vytvorená 1 skupina v MŠ, riad. Kurucová, uč. N. Gergeľová a M. Horňáková. Od 1.9.1991/92 odišla p.riad. Kurucová do Trebišova.Riad. sa stala N. Gergeľová, uč. M. Horňáková. Od 1.11.1992 do funkcie riad. MŠ bola vymenovaná p.Horňáková, učiteľkou bola M. Maková do roku 2003/2004. V školskom roku 2001/2002 MŠ prešla pod správu OÚ. Zlá finančná situácia - nízky počet detí v MŠ nedokázal zabezpečiť prevádzku v MŠ, preto sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo v máji 2004 spojiť MŠ so Základnou školou ,a tak vytvoriť jeden subjekt v budove ZŠ ,čím sa podstatne znížili náklady na prevádzku.

 

Nový školský rok 2004 - 2005 a s ním nové zmeny v MŠ.

V máji 2004 sa začala rekonštrukcia starej budovy,prestavba pre priestory MŠ - trieda, školská jedáleň, kuchyňa a soc. zariadenia. 1.9.2004 boli zrekonštruované priestory slávnostne odovzdané do užívania.

Vznikla 1 trieda s 21 deťmi,učiteľkami boli p.uč.Horňáková a p.uč.Maková. 

V januári 2005 na našej MŠ nastala zmena ped. pracovníkov. P. uč. Maková odišla do dôchodku v decembri 2004. Do funkcie zást. MŠ bola prijatá H. Onďáková, dlhoročná a skúsená riaditeľka , ktorá začala od podlahy. Úprava a estetika triedy bola ukončená v mesiaci január. Zakúpili sa nové veľmi potrebné protialergické vankúše, obnovili sa lehátka hrubým a teplým molitanom a novou poťahovou látkou. V mesiaci marec boli zhotovené detské stoly a stoličky, ktoré dovtedy v triede neexistovali. V januári 2006 uskutočnil sa I. rodičovský ples pod názvom „Všetko pre deti”. Všetky financie boli venované pre MŠ, z ktorých bol zakúpený nový nábytok. Upravil sa školský dvor pre deti – piknikovým sedením, pieskoviskom, šmykavkou, preliezkou a domčekom na hranie pri pobyte vonku. V roku 2007 sa zariadila nová spálňa pre deti, kde každé dieťa má svoje ležadlo. Dovtedy sa ležadla rozkladali a skladali v triede. V umývarke sa vymenili umývadla, zrkadlá a namontovali sa priečinky medzi jednotlivými WC. Zakúpili sa nové koberce, nové dvere, umývadlá so skrinkami. To všetko vďaka tomu, že v našej škole sa uskutočňuje zber gaštanov, plastov a papiera a z týchto financií si môžeme zakúpiť potrebné veci.

Poďakovanie patrí aj rodičom deti MŠ, ktorí sa aktívne zapájajú do týchto akcií , a tak pomáhajú vylepšiť a skrášliť prostredie našej školy. Potrebujeme ešte vynoviť skrinky v šatni. Dúfame, že sa nám to podarí.