Aktuálne

Zo života školy ...

slide01.jpg slide02.jpg slide03.jpg

 

 

alf2

taska

 

Blahoželáme k meninám

Dnes : Eliška
Zajtra : Brigita
 

OZNAM

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

Piatok, 30 Apríl 2021 12:58

Vážení rodičia

Od 3. 5. 2021 t. j. od pondelka náš okres zostáva v červenej farbe, a preto budú platiť tieto pravidlá :

Pravidlá pre školy od 03.05.21

   

Zápis detí do MŠ

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

Streda, 28 Apríl 2021 14:38

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Čerhove oznamuje rodičom, že zápis do MŠ na školský rok 2021/2022 sa uskutoční 4. 5. 2021, t.j. v utorok v ZŠ od 8.00 – 12.00 hod. bez prítomnosti detí.

Upozorňujeme rodičov, že od 1. 9. 2021 je povinná MŠ pre deti, ktoré do 1. 9. 2021 dovŕšia 5 rokov.

Tieto deti musia byť prednostne prijaté do MŠ, preto prosíme rodičov, aby si túto povinnosť splnili v danom termíne a neodkladali na september. Deti, ktoré už navštevujú MŠ netreba prihlasovať opätovne. Tie sú automaticky prijaté na povinné plnenie predprimárneho vzdelávania.

Nakoľko naša MŠ je po rekonštrukcii, ktorou sa rozšírila kapacita MŠ, prijmeme do MŠ všetky deti od 3 rokov. Záujem o umiestnenie dieťaťa do MŠ môžu nahlásiť aj rodičia mladších detí, ale ich o prijatí budeme rozhodovať podľa kapacitných možností so zriaďovateľom a RÚVZ.

                                                                                                                                 RŠ

   

OZNAM

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

Štvrtok, 22 Apríl 2021 16:25

Vážení rodičia

Na základe rozhodnutia MŠ SR zo dňa 12. 4. 2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie vo všetkých ročníkoch na 2. stupni ZŠ, to znamená,že

od 26. 4. 2021 nastúpia do školy aj žiaci 5., 6. a 7. ročníka

Podmienkou nástupu do školy je:

1. negatívny test žiaka, ktorým sa preukáže pri nástupe a zákonného zástupcu

   (nie starší ako 7 dní) - tak to platí pre školstvo

- zákonný zástupca nepotrebuje test ak:

 - prekonal COVID / potvrdenie nie staršie ako 180 dní/

- bol očkovaný / podľa pokynov RUVZ/

2. Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré si môžete stiahnuť v prílohe, (rodič

    dátum negatívneho testu alebo výnimky vpíše do čestného vyhlásenia

    a podpíše. Podrobnejšie informácie Vám podajú triedni učitelia. )

3. Každý žiak musí mať 2 čisté rúška, hygienické vreckovky a dodržiavať všetky                    

     epidemiologické opatrenia

                                                                                                 RŠ

príloha :čestné vyhlásenie

   

POZOR ZMENA !!!

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

Nedeľa, 18 Apríl 2021 10:13

Vážení rodičia,

Na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva od 19. 4. 2021 sa v škole namiesto respirátorov môžu používať rúška.

Preto každý žiak musí mať 2 rúška a hygienické vreckovky.

                                                                                                 RŠ

   

Stránka 3 z 25