Aktuálne

Zo života školy ...

slide01.jpg slide02.jpg slide03.jpg

 

 

alf2

taska

 

Blahoželáme k meninám

Dnes : Eliška
Zajtra : Brigita
 

Dôležitý oznam !!!

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

Piatok, 13 November 2020 16:13

Vážení rodičia

Od 16. 11. 2020 bude povinné online vyučovanie zo Slovenského jazyka a Matematiky podľa rozvrhu hodín a pokynov vyučujúcich.

Účasť na online vyučovaní je povinná.

Ak sa žiak nebude môcť zúčastniť online vyučovania, rodič je povinný vopred žiaka ospravedlniť u triedneho učiteľa – inak neúčasť bude považovaná za neospravedlnenú hodinu.

Verím, že to bude prospešné pre žiakov a budete tomu venovať náležitú pozornosť.

                                                                                                        riaditeľka školy

 

 

ONLINE VYUČOVANIE

1

2

9:00 – 9:30

9:45 – 10:15

Pondelok

SJL

5.A

SJL

6.A

Utorok

MAT

8.A

MAT

7.A

Streda

MAT

5.A

MAT

9.A

Štvrtok

SJL

7.A

SJL

8.A

Piatok

SJL

9.A

MAT

6.A

   

Oznam

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

Streda, 11 November 2020 14:33

Vážení rodičia,

Štátny pedagogický ústav spúšťa televízne vysielanie pre žiakov 1. stupňa pod názvom ŠKOLSKÝ KLUB na STV 2 (na dvojke).

Termín: od 11. 11. 2020 – 17. 12. 2020 o 9.00 hod. 60 minút.

Televízne vyučovanie bude v súlade s učebnými osnovami. Každý deň bude venovaný inej oblasti.

Pondelok                    Slovenský jazyk

Utorok                        Vlastiveda

Streda                         Matematika

Štvrtok                       Prírodovedné predmety

                                                                                                                      riaditeľka školy

   

Oznam

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

Utorok, 10 November 2020 18:33

Vážení rodičia, milí žiaci

Dávam do pozornosti zmenu vyučujúceho.  Od 10. 11. 2020 bude p. uč. Dálnokiovú, ktorá je na PN, zastupovať p. uč. Parajoš.                                                                                                                                  riaditeľka školy

   

OZNAM

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

Pondelok, 09 November 2020 17:43

Usmernenie k opatreniam vyplývajúcim z druhého kola celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“                    (8. 11. 2020) - netestované okresy

Usmernenie Spoločná zodpovednosť

Vyhlásenie zákonného zástupcu

   

Stránka 10 z 25