Aktuálne

Zo života školy ...

slide01.jpg slide02.jpg slide03.jpg

 

 

alf2

taska

 

Blahoželáme k meninám

Dnes : Eliška
Zajtra : Brigita
 

ROZHODNUTIE

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

Pondelok, 21 December 2020 18:48

          Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

1. Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do             8. januára 2021.

2. V materských školách sa v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021 prerušuje prevádzka, ak tak rozhodne zriaďovateľ podľa jeho možností a podmienok.

V našej MŠ sa prevádzka prerušuje.

3. Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).

   

Pozor !!! Dôležitý oznam !!!

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

Štvrtok, 17 December 2020 18:18

Vážení rodičia,

na základe pokynov ministra školstva z dňa 17.12.2020 k ´´ Návratu do škôl 2021´´

je potrebné prostredníctvom dotazníka alebo SMS správy nahlásiť triednemu učiteľovi záujem o testovanie zo strany zákonných zástupcov žiaka a to ihneď, lebo to potrebujeme do zajtra nahlásiť.

Odporúčaný termín testovania žiakov a jedného z rodičov je 7.1. – 9.1.2021

Všetky podrobné informácie sú na stránke - Učíme na diaľku.

                                                                                                                             RŠ

 Príloha č.1 Dotazník

   

Dôležitý oznam !!!

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

Streda, 09 December 2020 15:23

Vážení rodičia

1. Organizácia vyučovania od 7. 12. 2020 v 5. – 9. roč. ZŠ

na základe vykonaného prieskumu a rozhodnutia zriaďovateľa školské vyučovanie

v 5. – 9. roč. v našej škole sa neobnovuje, ale bude pokračovať dištančnou formou, ako doteraz.

On-line vyučovanie bude podľa rozvrhu zo SJL, MAT a ANJ.

Nasledujúce dni sa bude učivo opakovať, aby sa mohli napísať kontrolné práce podľa pokynov jednotlivých vyučujúcich.

Z toho dôvodu sa už nebudú zadávať úlohy z výchov.

Žiadam rodičov o trpezlivosť a spoluprácu pri dohliadaní na pravidelnú domácu prípravu a vzdelávanie dištančnou formou.

 

2. Vyplácanie dopravného

Oznamujeme rodičom, že od 10. 12. 2020 do 15. 12. 2020 sa bude vyplácať

dopravné v čase od 7.15 hod. do 15.00 hod. (nezabudnúť občiansky preukaz).

 

3. Rozvrh na on-line vyučovanie

ONLINE VYUČOVANIE

1

2

9:00 – 9:30

9:45 – 10:15

Pondelok

SJL

5.A

SJL

6.A

 

ANJ

7.A

Utorok

MAT

8.A

MAT

7.A

ANJ

9.A

ANJ

5.A

Streda

MAT

5.A

MAT

9.A

ANJ

6.A

ANJ

8.A

Štvrtok

SJL

7.A

SJL

8.A

Piatok

SJL

9.A

MAT

6.A

Sledujte www. stránku školy, kde budú zverejnené pokyny o postupe na ďalšie dni.

                                                                                               riaditeľka školy


     

 

   

Oznam

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

Utorok, 08 December 2020 11:27

Vážení rodičia,

žiadam Vás, aby ste vyjadrili svoj súhlas/nesúhlas s obnovením vyučovania do Vianoc

za podmienok:

-          že budú pretestovaní žiaci 5. – 9. ročníka,

-          jeden z rodičov

-          všetci zamestnanci školy každých 7 dní.

Svoje vyjadrenie zašlite SMS správou triednym učiteľom do 9. 12. 2020 do 12.00 hod.

V prípade, že sa vyučovanie do Vianoc neobnoví, vzdelávanie pokračuje dištančnou formou ako doteraz. O tom, ako budeme postupovať po vianočných prázdninách Vás budeme informovať podľa pokynov MŠ SR.              RŠ

   

Stránka 9 z 25