Aktuálne

Zo života školy ...

slide01.jpg slide02.jpg slide03.jpg

 

 

alf2

taska

 

Blahoželáme k meninám

Dnes : Eliška
Zajtra : Brigita
 

OZNAM pre rodičov MŠ

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

Štvrtok, 21 Január 2021 19:40

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia MŠ SR zo dňa 8.1.2021 a rozhodnutia zriaďovateľa:

-         od 25. 1. 2021 sa otvára prevádzka v MŠ pre deti, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre a pre deti, ktorých rodičia nemôžu vykonávať prácu z domu na 100%

Dieťa môže navštevovať MŠ za podmienok:

1. rodič predloží od zamestnávateľa potvrdenie, že nemôže vykonávať prácu z domu na 100%

2. rodič sa pri vstupe do MŠ musí preukázať negatívnym testom, alebo potvrdením, že COVID prekonal

3. rodič podpíše vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa

 Žiadam rodičov, aby záujem o návšteve svojho dieťaťa v MŠ od 25.1. 2021 potvrdili sms správou zástupkyni MŠ čím skôr, z dôvodu zabezpečenia stravy.

 

Žiaci ZŠ – 1. a 2. stupňa pokračujú vo vyučovaní dištančne.

O všetkých nových informáciách Vás budeme informovať.

                                                                                                           riaditeľka školy

   

OZNAM

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

Pondelok, 11 Január 2021 16:09

Vážení rodičia a žiaci,

postupne prejdeme na on-line vyučovanie, ktoré je povinné.

Je zostavený rozvrh hodín z hlavných predmetov. Počet hodín je podľa pokynov, nie je prekročený, aby sme vás nepreťažovali, nakoľko je jasné, že podmienky, aké máme nie sú ideálne. Budeme sa snažiť vyjsť každému v ústrety a prípadné problémy riešiť individuálne.

Niekoľko pokynov pre rodičov :

1. Podporte snahu školy a učiteľov pri on-line vzdelávaní.

2. Vytvorte dieťaťu čo najlepšie podmienky pre učenie – vypnite všetky rušivé prvky.

3. Informujte triedneho učiteľa o všetkých dôležitých skutočnostiach, ktoré bránia žiakovi vo vzdelávaní, ak sa žiak nemôže vyučovania zúčastniť, vopred ho musíte ospravedlniť.

4. V prípade problémov so zabezpečením dostatočnej techniky na on-line vzdelávanie kontaktujtetriedneho učiteľa alebo vedenie školy a spoločne zvážime ďalší postup vzdelávania

Niekoľko pokynov pre žiakov :

1. Pracuješ podľa rozvrhu hodín.

2. Účasť na hodine je povinná. Keď by si sa vyučovania nemohol napr. pre chorobu zúčastniť, rodič je povinný ťa triednemu učiteľovi vopred ospravedlniť.

V dopoludňajších hodinách si každý žiak plní školské povinnosti a nemá byť zastihnutý v tomto čase na prechádzke alebo na nákupe.

Veľmi odporúčame žiakom dodržiavať i pri vyučovaní z domu, základný štandard osobnej hygieny a úpravy (tričko, tepláky, umytý, učesaný) na vyučovanie.

Nie je vhodné, aby bol žiak celé dni v pyžame.

3. Počas hodiny:

   - Dávaj pozor, aby si sa mohol sústrediť.

   - Vypni rádio, zavri ostatné programy na počítači.

   - Počúvaj, čo hovorí učiteľ. Keď ťa učiteľ vyzve, odpovedaj, keď chceš niečo povedať ty, prihlás sa.

   - Ak niečomu nerozumieš, spýtaj sa učiteľa a nie spolužiakov počas hodiny, rušil by si ostatných.

Ak máš akýkoľvek problém, neboj sa poprosiť učiteľa o pomoc.

     Príloha :   ROZVRH HODÍN

   

OZNAM

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

Utorok, 05 Január 2021 19:31

Vážení rodičia, milí žiaci
Dovoľte mi hneď na prahu nového roka popriať pevné zdravie, šťastie i úspech, aby tento rok bol pokojnejší a mohli sme sa naplno venovať našej práci.
Začiatok roka po prázdninách nebude taký, ako sme predpokladali, lebo okolnosti dnešných dní to nedovoľujú.
4. 1. 2021 minister školstva vydal usmernenie a postup
– NÁVRATU ŽIAKOV DO ŠKÔL – ktoré nájdete na stránke minedu.sk

Po konzultácii so zriaďovateľom pre nás bude platiť nasledovné :
1.Od 11. 1. 2021 – do 22. 1. 2021 :
MŠ – prevádzka sa neotvára, dištančne sa vyučujú predškoláci
1. stupeň – prechádza na dištančné vyučovanie
2. stupeň – pokračuje v dištančnom vzdelávaní

2. Od 22. 1. 2021 – do 24. 1. 2021:
Bude prebiehať testovanie zamestnancov školy, zákonných zástupcov všetkých žiakov a žiakov 2. stupňa

3. Od 25. 1. 2021 bude podľa plánu MŠ SR prebiehať vyučovanie prezenčne /Samozrejme podľa vyvíjajúcej sa situácie./

4. Hodnotiť žiakov za I. polrok budeme k 31.3.2021 podľa pokynov ministerstva školstva.

O postupe testovania, prípadne iných zmenách Vás budem včas informovať.

Sledujte stránku školy, minedu.sk alebo ucimenadialku.
Ďakujem za trpezlivosť a porozumenie.
                                                                 RŠ

                                                                                                     

   

Vážení rodičia, milí žiaci

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

Pondelok, 21 December 2020 19:59

Prijmite úprimné prianie pevného zdravia, pokoja počas sviatočných dní, aby nový rok 2021 bol pokojnejší, bezpečnejší a radostnejší z toho, že budeme môcť spolu zoči-voči napĺňať ciele našej práce.

                                                                           riaditeľka školy

vianoce2

   

Stránka 8 z 25