Aktuálne

Zo života školy ...

slide01.jpg slide02.jpg slide03.jpg

 

 

alf2

taska

 

Blahoželáme k meninám

Dnes : Natália
Zajtra : Eliška
 

OZNAM

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

Piatok, 05 Február 2021 20:26

Vážení rodičia

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa  8. 2. 2021 otvára

- prevádzka v MŠ

- prezenčné vyučovanie v ZŠ pre žiakov 1. stupňa a špeciálnej triedy

Podmienkou nástupu detí a žiakov do školy je negatívny test zamestnancov školy a jedného z rodičov.

Obce Čerhov a Veľká Tŕňa realizujú testovanie. Podmienky sú zverejnené na ich stránkach obcí.

O časovom harmonograme testovania vás budú informovať triedni učitelia.

                                                                                          RŠ

 

 

 

   

OZNAM

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

Štvrtok, 04 Február 2021 12:56

Vážení rodičia

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Čerhove podáva informáciu ohľadom nástupu detí do MŠ,  žiakov do ZŠ 1. – 4. ročníka a  špeciálnej triedy od 8. 2. 2021.

Podmienkou nástupu detí a žiakov do školy je:

- negatívny test jedného z rodičov

- čestné prehlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa / žiaka

- žiak musí mať dve rúška a hygienické vreckovky

- dieťa v MŠ musí mať jedno rúško do exteriéru

Pre žiakov 1. – 4. ročníka bude v prevádzke aj ŠK.

Strava bude zabezpečená podľa záujmu žiakov.

Dieťa / žiak do školy prichádza v sprievode jedného z rodičov.

Dieťa / žiak s príznakmi akéhokoľvek ochorenia do školy nemôže nastúpiť!

Informácie ohľadom testovania sú na stránkach obcí.

                                                                      

                                                                              riaditeľka školy

   

OZNAM

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

Streda, 27 Január 2021 19:19

Vážení rodičia

I. polrok školského roka je čas hodnotenia práce žiakov.

V tejto mimoriadnej situácii minister školstva vydal usmernenie, keď si školy mohli predĺžiť z rôznych dôvodov hodnotenie do 31. 3. 2021.

Pedagogická rada na našej škole rozhodla ukončiť I. polrok v riadnom termíne z dôvodu:

1. stupeň pracoval prezenčne, preto má dostatok podkladov na hodnotenie

2. stupeň pracoval dištančne – toto vzdelávanie prebiehalo bez väčších problémov, pravidelne cez program ALF aj cez on-line vyučovanie.

Výchovné predmety / VYV, HUV,TEV,OBV,INF,THD,REG / budú hodnotené – absolvoval.

Ostatné teoretické predmety budú klasifikované známkou.

O prospechu Vášho dieťaťa Vás budú informovať triedni učitelia.

      Výpisy vysvedčenia za I. polrok žiaci dostanú po nástupe do školy.

 V prípade nejasnosti ohľadom hodnotenia kontaktujte triednych   učiteľov.                                                                                                                                                                                                                                 RŠ                              

   

Oznam

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

Pondelok, 25 Január 2021 21:20

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia MŠ SR zo dňa 8.1.2021 a rozhodnutia zriaďovateľa:

-sa otvára školský klub pre žiakov, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre a pre žiakov, ktorých rodičia nemôžu vykonávať prácu z domu na 100%

Žiak môže navštevovať školský klub za podmienok:

1, rodič sa pri vstupe do ZŠ musí preukázať negatívnym testom, alebo potvrdením, že COVID prekonal

2, rodič podpíše vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka

3, rodič predloží od zamestnávateľa potvrdenie, že nemôžu vykonávať prácu z domu na 100%

Žiadam rodičov, aby záujem o návšteve svojho dieťaťa v školskom klube nahlásili sms správou vychovávateľkám čím skôr, z dôvodu zabezpečenia stravy.

O všetkých nových informáciách Vás budeme informovať.

                                                                                                           riaditeľka školy

   

Stránka 7 z 25