Aktuálne

Zo života školy ...

slide01.jpg slide02.jpg slide03.jpg

 

 

alf2

taska

 

Blahoželáme k meninám

Dnes : Natália
Zajtra : Eliška
 

OZNAM

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

Nedeľa, 07 Marec 2021 11:25

                         Spresnenie oznamu

Vážení rodičia

Na základe posledných informácií MŠ SR -  Nástup detí/žiakov do MŠ/ ZŠ je možný podľa epidemiologických podmienok a dodržiavania COVID semaforu.

Podmienkou nástupu všetkých detí do MŠ a všetkých žiakov 1. stupňa ZŠ na prezenčnú formu výučby od 8. 3. 2021 je:

1.Negatívny test 1 zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní alebo potvrdenie o prekonaní COVIDU nie staršie ako 90 dní

2. Čestné prehlásenie zákonných zástupcov, že nemôžu vykonávať prácu z domu / viď príloha 11.c /

3. pre ostatných - Vyhlásenie o bezinfekčnosti – ako doteraz

   / viď príloha 11.a /

V prevádzke bude ŠKD v normálnom režime a školská jedáleň.

Prílohy budú k dispozícii aj pri vstupe do školy.          

                                                                                  RŠ                                      

Príloha : Návrat do škôl          

Prílohy : 11 a) čestné vyhlásenie

              11 c) čestné vyhlásenie                                                     

   

OZNAM

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

Štvrtok, 04 Marec 2021 14:27

Vážení rodičia

Na základe rokovaní predstaviteľov štátu, vedcov a odborníkov v dňoch 23. – 25. 2. 2021 bol predložený Návrh aktualizácie opatrení s cieľom zastaviť nárast hospitalizácií a spomaliť šírenie infekcie koronavírusu, ktorý bol prijatý vládou Slovenskej republiky uznesením č. 122 z 28. februára 2021.

Jedným z opatrení bolo aj opatrenie na obmedzenie mobility minimalizáciou prezenčného výkonu práce, a to aj zachovaním možnosti „predškolskej a školskej dochádzky 1. stupňa pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce“.

Rozhodnutie ministra školstva SR:

S účinnosťou od 8. marca 2021 do 21. marca 2021 mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2021/10079:1-A1810 v súlade s podmienkami uvedenými v uzneseniach vlády Slovenskej republiky č. 122 a 123 z 28. februára 2021 takto:

1. v časti A. prvom bode písm. a) sa za slová „materských školách,“ vkladajú slová „prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce,“,

2. v časti A. prvom bode písm. b) sa za slová „základných školách na prvom stupni“ vkladajú slová „prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu“.

Podmienkou nástupu dieťaťa/žiaka do MŠ/ZŠ je negatívny test rodiča nie starší ako 7 dní a podpísané NOVÉ ČESTNÉ VYHLÁSENIE, ktoré si môžete stiahnuť na stránke školy.

Dieťa/žiak musí prísť 8. 3. 2021 do školy v doprovode rodiča !!!

POZOR!!!

Choré dieťa/žiak, ktoré má akékoľvek príznaky (kašeľ, soplík, nachladenie, teplota) do MŠ ani do ZŠ nepatrí.

Buďme ohľaduplní aj voči druhým !!!

PRÍLOHA: ČESTNÉ VYHLÁSENIE                                                    

                                                                                                             

   

OZNAM

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

Štvrtok, 25 Február 2021 16:16

Jarné prázdniny sa skončili.

-       1. 3. 2021 t. j. v pondelok sa obnovuje prezenčné vyučovanie na 1. stupni ZŠ aj s činnosťou ŠK a prísnym dodržiavaním všetkých doteraz platných epidemiologických opatrení / 2 rúška, hygienické vreckovky/

-       v MŠ pokračuje celodenná prevádzka

-       strava bude zabezpečená v ŠJ

Podmienkou nástupu dieťaťa/žiaka do MŠ/ZŠ je negatívny test rodiča / nie starší ako 7 dní/.

Testovanie bude prebiehať na Obecných úradoch v Čerhove a vo Veľkej Tŕni cez víkend.  

Dieťa / žiak musí prísť v pondelok 1. 3. 2021 v doprovode zákonného zástupcu, ktorý sa musí preukázať  negatívnym testom a odovzdať podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Dôležité!!!

Choré dieťa/ žiak, ktorý má akékoľvek príznaky – / kašeľ, soplík, nachladenie, teplota / do MŠ ani ZŠ nepatrí.

Buďme ohľaduplní aj voči druhým !

                                                                                              RŠ

   

Oznam

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

Piatok, 19 Február 2021 14:06

Vážení rodičia

V dňoch od 22. 2. 2021 do 26. 2. 2021 sú jarné prázdniny.

Na základe záujmu rodičov

- prevádzka v MŠ bude celodenná – od 7.00 hod do 16.00 hod. s poskytnutím stravy

- jarná škola z dôvodu nezáujmu rodičov nebude

O nástupe do školy po jarných prázdninách Vás budeme priebežne informovať podľa pokynov MŠ SR .

                                                                                              riaditeľka školy

   

Stránka 5 z 25