Aktuálne

Zo života školy ...

slide01.jpg slide02.jpg slide03.jpg

 

 

alf2

taska

 

Blahoželáme k meninám

Dnes : Eliška
Zajtra : Brigita
 

OZNAM

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

Streda, 14 Apríl 2021 12:43

Vážení rodičia

Na základe rozhodnutia MŠ SR zo dňa 12. 4. 2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie v 8. a 9. ročníku od 19. 4. 2021.

Podmienkou nástupu do školy je:

- negatívny test žiaka a zákonného zástupcu (nie starší ako 7 dní)

- čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré si môžete stiahnuť v prílohe, (rodič

   výsledok negatívneho testu vpíše do čestného vyhlásenia a podpíše)

- každý žiak musí mať respirátor a dodržiavať všetky epidemiologické opatrenia

príloha : Čestné vyhlásenie

   

Zápis do 1. ročníka na šk. rok 2021/2022

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

Piatok, 19 Marec 2021 14:32

Milí rodičia

20. 4. 2021 sa uskutoční zápis do 1. ročníka ZŠ bez osobnej prítomností detí, za sprísnených epidemiologických opatrení.

Ak Vaše dieťa do 31. 8. 2021 dovŕši 6 rokov, je Vašou povinnosťou zapísať ho do ZŠ, bez ohľadu na to, či by ste uvažovali o odklade. Ten sa bude riešiť až potom.

Rodič si:

- vyzdvihne formulár na zápis v MŠ alebo v ZŠ v týždni od 12. 4. – 16. 4. 2021

- vyplní ho doma  

- a odovzdá ho 20. 4. 2021 v čase zápisu od 7.30 – 15.00 hod. v ZŠ.

O ďalších podrobnostiach alebo zmenách Vás budeme priebežne informovať na stránke školy.

                                                                                                                                 RŠ

   

PRE DEVIATAKOV

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

Streda, 17 Marec 2021 14:27

Vážení rodičia

Blíži sa termín podania prihlášky Vášho syna/dcéry na strednú školu. Je to vážne a dôležité rozhodnutie, preto mu iste venujete náležitú pozornosť.

Rodič je povinný podpísanú prihlášku s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti odovzdať do 8. 4. 2021 riaditeľovi školy. Riaditeľ školy odošle prihlášky na stredné školy do 16. 4. 2021.

Prihlášky si v škole môžete vyzdvihnúť 24. 3. 2021 od 8.00 – 12.00 hod.

Podrobnejšie informácie Vám podá výchovná poradkyňa, ktorá Vás bude v najbližších dňoch kontaktovať.

                                                                                              RŠ

   

OZNAM PRE RODIČOV BUDÚCICH PRVÁKOV

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

Nedeľa, 07 Marec 2021 14:32

Vážení rodičia

Pomaly sa blíži čas – Apríl, keď budeme spolu s Vami riešiť zápis Vášho dieťaťa do 1. ročníka základnej školy.

Chceme, aby Vaše dieťa v našej škole bolo šťastné,  spokojné a samozrejme, aby sa mu darilo. Hlavným predpokladom, pre zvládnutie požiadaviek základnej školy na požadovanej úrovni je jeho psychická, emočná a sociálna zrelosť.

Vzhľadom na súčasné obmedzené možnosti priamej komunikácie týkajúcej sa toho, či Vaše dieťa je v tomto čase spôsobilé pre zaradenie do prvého ročníka, rozhodli sme sa v spolupráci s CPPPaP v Trebišove /psychologická poradňa/ uverejniť na našej stránke pracovný list, ktorý Vám môže byť nápomocný pri posúdení školskej spôsobilosti Vášho dieťaťa a zároveň môže byť pre Vás inšpiratívny v zmysle, na čo sa pri príprave Vášho dieťaťa zamerať, čo podporovať, ktoré spôsobilosti rozvíjať.

Každé dieťa pri zápise absolvuje test školskej zrelosti. Aby ste mali predstavu, čo sa od dieťaťa očakáva, psychologická poradňa nám poskytla takúto pomôcku, ktorú Vám ponúkame.

Samozrejme, že učiteľky budú aj naďalej rozvíjať potrebné zručnosti najmä predškolákov, ale podľa možnosti budú pracovať aj s ostatnými deťmi.

O presnom termíne a spôsobe zápisu Vás budeme včas informovať. Všetko bude závisieť od podmienok, ktoré nám prináša pandémia.

Príloha: Je Vaše dieťa zrelé pre zaradenie do ZŠ ?

   

Stránka 4 z 25