Aktuálne

Zo života školy ...

slide01.jpg slide02.jpg slide03.jpg

 

 

alf2

taska

 

Blahoželáme k meninám

Dnes : Eliška
Zajtra : Brigita
 

OZNAM

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

Pondelok, 04 Október 2021 19:27

Stránka školy www.skolacerhov.sk prechádza úpravou a migráciou na novú edupage stránku https://skolacerhov.edupage.org kde postupne budú zverejňované všetky aktuálne informácie a neskôr na novú stránku budú doplnené aj staršie dáta.

Ďakujeme za pochopenie

   

OZNAM

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

Štvrtok, 09 September 2021 17:59

Vážení rodičia,
 
13.9.2021 v pondelok o 16.00 hod. sa uskutoční plenárne zasadnutie RZ v triedach.
 
Program:
1. Prevzatie antig. testov
2. Podpisovanie potrebných dokumentov na zač. šk. roka
3. Podrobné informácie o prechode na digitalizáciu - na Edupage
4. Informácie o prevádzkových a organizačných podmienkach na tento školský rok.
 
Účasť je dôležitá!!
 
Stretnutie sa uskutoční za prísnych hyg. podmienok. Každý rodič vyplní "Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka školy", ktoré si môže stiahnuť zo stránky alebo ho vypíše v škole.
 
 
 
   

Oznam pre rodičov – otvorenie šk. roka 2021/2022

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

Utorok, 31 August 2021 11:59

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Čerhove oznamuje žiakom ZŠ, že otvorenie šk. roka  2021 / 2022 sa uskutoční 2. 9. 2021 t.j. vo štvrtok o 9.00 hod. v areáli školy. V prípade zlého počasia otvorenie školského roka bude v triedach bez účasti rodičov. Žiaci musia mať rúško, vyplnené a rodičom podpísané vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Tlačivo si môžu stiahnuť zo stránky školy, vyzdvihnúť v škole alebo na obecných úradoch.

        Žiaci 1. ročníka prídu do triedy s taškami v doprovode iba s jedným rodičom s dodržaním hygienických opatrení.

       

     Celodenná prevádzka v MŠ začne 2. 9. 2021.

       

     Žiadame rodičov, aby deti v MŠ mali všetky potrebné veci + lekárske potvrdenie.

 

https://www.minedu.sk/priloha-c-1-pisomne-vyhlasenie-o-bezpriznakovosti/

 

   

DȎLEŽITÉ UPOZORNENIE !!!

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

Utorok, 13 Júl 2021 17:52

DȎLEŽITÉ UPOZORNENIE !!!

Vážení rodičia

Dňa 1. 8. 2021 nadobudne platnosť úprava zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách na stravu pre deti od 6 – 15 rokov.

To znamená, že ruší sa dotácia na stravu pre všetky deti.

Do 30. 7. 2021 musí rodič doručiť škole alebo na OcÚ vo Veľkej a Malej Tŕni jedno z potvrdení, ktoré sa ho týka:

1. potvrdenie o hmotnej núdzi, alebo

2. potvrdenie o životnom minime, alebo

3. podpíše čestné vyhlásenie, že si neuplatnil daňový bonus.

Čestné vyhlásenie si môžete stiahnuť zo stránky, alebo vyzdvihnúť na OcÚ vo Veľkej a Malej Tŕni.

Podrobné informácie Vám poskytnú triedni učitelia.

 

Na stiahnutie : Čestné vyhlásenie

   

Stránka 1 z 25