Aktuálne

Zo života školy ...

slide01.jpg slide02.jpg slide03.jpg

 

 

alf2

taska

 

Blahoželáme k meninám

Dnes : Zlatica
Zajtra : Albín
 

OZNAM

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

Štvrtok, 25 Február 2021 16:16

Jarné prázdniny sa skončili.

-       1. 3. 2021 t. j. v pondelok sa obnovuje prezenčné vyučovanie na 1. stupni ZŠ aj s činnosťou ŠK a prísnym dodržiavaním všetkých doteraz platných epidemiologických opatrení / 2 rúška, hygienické vreckovky/

-       v MŠ pokračuje celodenná prevádzka

-       strava bude zabezpečená v ŠJ

Podmienkou nástupu dieťaťa/žiaka do MŠ/ZŠ je negatívny test rodiča / nie starší ako 7 dní/.

Testovanie bude prebiehať na Obecných úradoch v Čerhove a vo Veľkej Tŕni cez víkend.  

Dieťa / žiak musí prísť v pondelok 1. 3. 2021 v doprovode zákonného zástupcu, ktorý sa musí preukázať  negatívnym testom a odovzdať podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Dôležité!!!

Choré dieťa/ žiak, ktorý má akékoľvek príznaky – / kašeľ, soplík, nachladenie, teplota / do MŠ ani ZŠ nepatrí.

Buďme ohľaduplní aj voči druhým !

                                                                                              RŠ

   

Oznam

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

Piatok, 19 Február 2021 14:06

Vážení rodičia

V dňoch od 22. 2. 2021 do 26. 2. 2021 sú jarné prázdniny.

Na základe záujmu rodičov

- prevádzka v MŠ bude celodenná – od 7.00 hod do 16.00 hod. s poskytnutím stravy

- jarná škola z dôvodu nezáujmu rodičov nebude

O nástupe do školy po jarných prázdninách Vás budeme priebežne informovať podľa pokynov MŠ SR .

                                                                                              riaditeľka školy

   

Oznam

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

Streda, 17 Február 2021 11:05

Vážení rodičia

V čase od 22. 2. 2021 – 26. 2. 2021 sú jarné prázdniny.

MŠ SR dáva možnosť organizovať tzv. jarné školy – na báze dobrovoľnosti a podľa epidemiologickej situácie pre žiakov, ktorí sa nemohli učiť z domu – ktorí nemali prístup k dištančnému vzdelávaniu.

Cieľom jarných škôl je vyrovnať rozdiely medzi žiakmi, ktorí sa učili a ktorí nie.

Preto počas jarnej školy to nebude vyučovanie podľa rozvrhu s učiteľmi – tí budú čerpať dovolenku na oddych, ale s asistentkami. Nebudú sa zadávať ani domáce úlohy, keďže to sú prázdniny a nie vyučovanie v riadnom režime.

Rodičia, ktorí majú záujem, aby ich dieťa navštevovalo jarnú školu, musia mať nový negatívny test (nie starší ako 7 dni) a musia odovzdať podpísané Vyhlásenie o dezinfekčnosti.

Záujem treba nahlásiť tr. uč. čím skôr – najneskôr do 18. 2. 2021, t.j. do štvrtka do 12.00 hod.

                                                                                              riaditeľka školy

   

OZNAM

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

Štvrtok, 11 Február 2021 10:51

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia zriaďovateľa je MŠ a ZŠ otvorená od 10. 2. 2021.

Podmienkou, aby Vaše dieťa/žiak mohlo navštevovať MŠ/ZŠ od 15. 2. 2021 je nový negatívny test rodiča.

Testovanie bude prebiehať na Obecných úradoch v Čerhove a vo Veľkej Tŕni cez víkend.   / sledujte stránky obcí/

Dieťa / žiak musí prísť v pondelok 15. 2. 2021 v doprovode zákonného zástupcu, ktorý sa musí preukázať  negatívnym testom / nie starším ako 7 dní/ a odovzdať podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti

                                                                                              RŠ

Príloha : Vyhlásenie o bezinfekčnosti

   

Stránka 1 z 20